Меню

Med-neg-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при лекарска небрежност

operation-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при лекарска небрежност

Когато се подлагате на медицинско лечение, Вие се доверявате изцяло на хората и организацията, под чиито грижи се намирате. За съжаление обаче, в малък брой случаи, лекарската небрежност може да доведе до наранявания или заболявания, които е можело да бъдат избегнати. Ако Ви се случи най-лошото, е важно да имате на Ваша страна специализираните правни познания, от които се нуждаете.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали при злополуки, включително поради лекарска небрежност. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне лекарската небрежност?

Лекарска небрежност може да възникне в множество ситуации както в държавното, така и в частното здравеопазване. Обикновено се изразява в грешка (например извършване на неправилно лечение) или пропуск (например пропускане на важен признак или симптом по време на лечението) от страна на медицинските лица.

Ако това доведе до сериозно заболяване, нараняване или страдание, което е можело и е трябвало да бъде избегнато, може да имате право на обезщетение.

Ето някои неизчерпателни примери:

 • Наранявания на майката и/или на бебето, получени при раждане
 • Погрешна диагноза на сериозни заболявания като рак или инсулт
 • Пропуснати фрактури
 • Гръбначни или неврологични заболявания
 • Небрежност от страна на личния лекар или служители на спешна помощ
 • Сепсис
 • Декубитални рани или язви

Това са само някои от най-често срещаните резултати от лекарска небрежност. Ако смятате, че може да предявите иск на основание извън споменатите по-горе, пак Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да го обсъдим.

 

Какво обезщетение мога да получа за лекарска небрежност?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Лицата, предявили иск поради лекарска небрежност, често се нуждаят от специализирано лечение, докато се разглежда искът им. Това лечение може да е спешно или животоспасяващо, или най-малкото може да предотврати влошаване на състоянието им.

За да се осигурят средства за това лечение, ние може да поискаме предварителни плащания от Ваше име, така че да не е необходимо да чакате изхода на иска и да можете да получите нужното лечение своевременно.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Каква е процедурата за предявяване на иск при лекарска небрежност?

След като установим, че са налице основания за иска, ще се свържем с лицата, отговорни за погрешното лечение. Целта ни на този етап е да им представим фактите с оглед получаване на признание за отговорност.

Оттам нататък ще работим заедно с Вас за получаване на обезщетение в подходящ размер възможно най-бързо. В хода на подготовката на иска ще привлечем помощта на независими медицински специалисти, ако смятаме, че заключенията им са от съществено значение за Вашия случай.

Целта ни е да не се стига до съд, за да се спестят време и средства, но сме готови и да отнесем спора до съда, ако това би Ви осигурило по-голямо обезщетение.

 

Как да предявя иск за обезщетение при лекарска небрежност?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.