Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за работодатели при съкращения

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Консултации за работодатели при съкращения

Ако се налага да направите съкращения във фирмата, това може да бъде сложно и рисково начинание. От решаващо значение е да се подходи по правилния начин, защото на всеки етап от процедурата по уволнение поради съкращаване на щата могат да възникнат проблеми, които е възможно да станат сериозни, ако не се третират правилно.

Нашият опитен екип предоставя професионални правни консултации на различни езици по широк кръг от правни въпроси, включително въпроси на трудовото право и съкращенията.

 

Какво трябва да взема предвид, когато се наложи да се направят съкращения?

Вероятно не сте взели лесно решението да направите съкращения. Преди да стигнете до това решение, сигурно вече сте проучили всички алтернативи за спестяване на средства или преразпределяне на персонала, за да избегнете съкращенията.

На този етап ще трябва да обмислите процедурите за следните мерки:

  • Справедлив подбор на служителите за съкращаване, който може да включва търсене на служители, които са готови да приемат доброволно съкращаването.
  • Индивидуални или групови консултации със служители, на които да им бъде обяснен процесът и да се поиска мнението им.
  • Процедура за кандидатстване за нови длъжности, която може да включва интервюта и оценки.
  • Документация и процедури за извършване на съкращения, включително сроковете на предизвестията.
  • Разглеждане на жалби или спорове, производства в трудови съдилища или сключване на договори за спогодба.

Важно е да се въведат ясни и справедливи процедури, за да задържите подходящите служители и да предложите поне справедливо третиране на такива, които в крайна сметка ще напуснат фирмата. Недоволните служители може да откажат съдействие на поемащите работата им или да започнат да разпространяват негативни коментари за фирмата, а в някои крайни случаи дори и да предявят срещу фирмата претенция за неправомерно уволнение, която може да стигне до трудовите съдилища.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Като фирма, вероятно ще се нуждаете от правна помощ и по други специфични случаи или на текуща база. Ние предлагаме широка гама от други услуги по Трудово право и можем да Ви съветваме и по въпроси на Бизнес правото, включително Решаване на спорове, Търговски имоти и др.

 

Как да получа съвет относно съкращенията в моята фирма?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие за извършване на желаните промени в персонала. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.